Aanpak.

Onze aanpak.

Bij Store3D werken we aan éénmalige projecten (retailers met een locatieconcept) en aan formule-projecten (retailers met een formuleconcept). In alle gevallen pakken we het proces (deels) aan zoals hieronder weergegeven. Retailers met een locatieconcept doorlopen vrijwel het gehele traject. Bij formulematige klanten doorlopen we vaker een(zelfde) deel van het proces. Hierbij brengen we elke keer op details verbeteringen aan. Door de ervaringen van beide werkprocessen uit te wisselen, zijn we in staat om binnen de afgegeven planning en het budget de gewenste winkelbeleving te leveren. Dat doen we zowel nationaal als internationaal.

DOWNLOAD WERKWIJZE.

Klik op de verschillende fases voor meer informatie:

DESIGN IDEAS

DEVELOP STORES
Store 3d #next

DELIVER EXPERIENCES

DEVELOP STORES DESIGN IDEAS
Store 3d#prev