Team.

Bij Store3D werken we samen. Met en voor elkaar en onze klant. Als een team.

Jan van Hest

Managing Director

Jacolin van Manen

Account Manager

Niels Roosenbrand

Project Manager

Evie van de Pas

Project Manager

Yvette van den Akkerveken

Financial Officer

Sandra Hogendoorn-Labohm

Engineer

Roy Schapendonk

Logistic Manager

Marian van Hest

Hospitality Support

Jolanda Visser

Facility Support

Dany van der Meer

Logistics Support

Maaike Kolmans

Retail Designer

Lisa Nanlohy

Retail Designer